نگاهی بر آثار هنرمند فرانسوی تام هوگومت Tom Haugomat

تام هوگومت،هنرمند فرانسوی ساکن پاریس است که در زمینه طراحی گرافیک، انیمیشن و کارگردانی انیمیشن فعالیت دارد. تصویرسازی های او در مجلات و کتاب های زیادی به چاپ رسیده است با نشرهای معتبری همچون XXI  Le Mondeو بسیاری دیگر همکاری دارد. او برای خود سبک متفاوتیرا خلق نموده و دنبال می کند. استفاده متفاوت از تکنیک مینیمال همراه با سایه های جذاب به کار او رنگ و بوی خاصی داده است. در عین حال که از تصاویر مینیمال استفاده می کند، سعی می کند با بهره گرفتن از سایه های مناسب، به کار خود ابعاد مختلفی دهد و از تک بعدی خارج نماید.

اکثر آثار تام هوگومت تصویرسازی هایی هستند که برای مجلات و داستان ها طراحی شده اند. او در زمنیه طراحی مجموعه پوستر و کمپین های تبلیغاتی هم سابقه خوبی دارد. تصویرسازی های مشهور او برای شرکت ولکس واگن یکی از بهترین کمپین های تبلیغاتی هوگومت محسوب می شود.

برخی از پروژه های تام هوگومت را در بخش های مختلف مشاهده می نمایید :

tomhaugomat (27) tomhaugomat (6) tomhaugomat (9) tomhaugomat (13) tomhaugomat (26)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tomhaugomat (36) tomhaugomat (19)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tomhaugomat (21) tomhaugomat (17) tomhaugomat (16) tomhaugomat (52) tomhaugomat (2) tomhaugomat (42) tomhaugomat (40) tomhaugomat (46) tomhaugomat (18) tomhaugomat (11) tomhaugomat (35) tomhaugomat (25) tomhaugomat (32) tomhaugomat (12) tomhaugomat (34) tomhaugomat (15) tomhaugomat (29) tomhaugomat (22) tomhaugomat (48) tomhaugomat (33) tomhaugomat (23) tomhaugomat (30) tomhaugomat (38) tomhaugomat (20) tomhaugomat (10) tomhaugomat (3) tomhaugomat (50) tomhaugomat (53) tomhaugomat (44) tomhaugomat (39) tomhaugomat (31) tomhaugomat (1) tomhaugomat (37) tomhaugomat (51) tomhaugomat (43) tomhaugomat (4) tomhaugomat (41)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tomhaugomat (8)

۲ نظرارسال نظر

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *