همه‌ی مطالب با برچسب کتاب

پوستر بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

پوستر بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد. در دوزادهمین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، پوستر این رویداد رونمایی شد. طراحی پوستر این دوره نمایشگاه کتاب تهران را حسن کریم‌زاده انجام داده است.