تصویرسازی چند کاراکتر و اتودهای آنها

illus-4-copy.jpg

پروژه ی حاضر مربوط است به طراحی چند کاراکتر کمیک که توسط استودیوی طراحی Inkration Studio اجرا شده است و اتودهای اولیه ی آنها نیز قابل مشاهده می باشد.

این استودیو در لندن واقع است و پروژه های تصویرسازی زیادی را تا کنون اجرا نموده است که برخی از آنها مربوط به کارتون ها ، برخی مربوط به بازی ها و برخی در زمینه های دیگر می باشند.

در ادامه بخشی از این پروژه را مشاهده میکنیم …

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *