فراخوان پنجمین دوره «نشان اردیبهشت» منتشر شد

9d4f24040e7a46c-1اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻯ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ «نشان اردیبهشت» را برگزار می‌کند.
این رخداد همچون ادوار پیشین، شامل دو بخش تألیف و ترجمه است و محور اصلی این فراخوان، «مسایل و ضرورت‌های حرفه‌ای و صنفی» در نظر گرفته شده است.
برخی از موضوعات پیشنهادی این فراخوان عبارتند از:
آتلیه طراحی گرافیک؛ تاسیس و تداوم
فرآیند مدیریت و تولید پروژه‌های طراحی گرافیک
مسایل صنفی و حقوقی طراحان گرافیک
مسئولیت‌های اجتماعی طراحان گرافیک
عرصه‌های نوین طراحی گرافیک
دبیری این دوره از رویداد نشان اردیبهشت را مریم افسر به عهده دارد و  ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺷﻴﺨﺎﻧﻰ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﺳﺪﺍﻟﻬﻰ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﻭﻧﺪ، ﻻﺩﻥ ﺭﺿﺎﻳﻰ، ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﻰ، ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﭙﻬﺮ، ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻛﻠﻬﺮﻧﻴﺎ، ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻬﻮﻧﺪ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻳﺰﺩﺍنی اعضای شورای برنامه‌ریزی  این رویداد هستند. همچنین، مقالات را ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺷﻴﺨﺎﻧــﻰ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺑــﺎﻭﻧﺪ، ﻻﺩﻥ ﺭﺿﺎﻳــﻰ، ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧــﻰ، ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳــﭙﻬﺮ، ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳـﻰ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻬﻮﻧــﺪ داوری خواهند کرد.
مهلت ارسال خلاصه‌ی مقالات ۷ اردیبهشت ۹۵ است و  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﻫﺎﻯ  ﺧﻮﺩ ﺭﺍ تا تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۵ به دبیرخانه‌ی انجمن صنفی طراحان گرافیک ارسال کنند.
متن کامل فراخوان را می‌توانید در اینجا ببینید.

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *