گزیده ای از کارهای Jenya Tkach

شخصیت های با نمک زیر، مخلوق Jenya Tkach طراح و تصویرگر روس هستند. اغراق های با نمکی که در کارهای او دیده می شود، در کنار واقع گرایی و همین طور زیبایی بصری کارها، از او یک هنرمند قابل ساخته است. اگر نخواستید از کارها و سبک او ایده بگیرید، می‌توانید از دیدن کاراکترهای او لذت ببرید.

شخصیت های با نمک زیر، مخلوق Jenya Tkach طراح و تصویرگر روس هستند. اغراق های با نمکی که در کارهای او
دیده می شود، در کنار واقع گرایی و همین طور زیبایی بصری کارها، از او یک هنرمند
قابل ساخته است. اگر نخواستید از کارها و
سبک او ایده بگیرید، می‌توانید از دیدن کاراکترهای او لذت ببرید.

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *