کمپین تبلیغاتی شرکت Fedex

شرکت Fedex کمپینی برای امور ترانزیت و دلیوری خود طراحی کرده که توسط آژانس تبلیغاتی DDB برزیل انجام شده‌است.
این کمپین تبلیغاتی که در سه تصویر طراحی شده، سرعت عمل و امنیت انتقال مرسولات را بازگو می‌کند. در این سه تصویر مشاهده می‌کنیم که ارسال مرسولات بین قاره‌های مختلف انجام می‌شود.
مدیریت هنری این کمپین را Max Geraldo بر عهده داشته‌است.

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *