معرفی هنرمند: پدرام حربی

پدرام حربی در سال ۵۶ در تهران به دنیا آمد و در سال ۷۷ در رشته‌ی گرافیک از دانشگاه جهاد دانشگاهی فارغ التحصیل شد. از تجربیات او می‌توان به برگزاری نمایشگاه پوستر(هم رکاب) در سال ۱۳۸۴، مدیر هنری و طراح گرافیک کاتالوگ­ های نهمین بینال طراحی گرافیک معاصر ایران در سال ۱۳۸۶، طراح گرافیک شرکت گرافیک دید در سال ۱۳۸۰، همکاری با استودیو طراحی مرتضی ممیز در سال ۱۳۸۲، طراح گرافیک و مدیر هنری شرکت ستاوندیار در سال ۱۳۸۳ و تاسیس استودیو گرافیک پدرام حربی در سال ۱۳۸۵ اشاره کرد.

او همچنین افتخاراتی همچون جایزه نخست بخش طراحی پوستر در هفتمین دوسالانه طراحی گرافیک ایران در سال ۱۳۸۵،  جایزه نخست بخش صفحه آرایی در نهمین بینال طراحی گرافیک معاصر ایران در سال ۱۳۸۶ و جایزه ویژه هیئات داوران در بخش طراحی پوستر نهمین دوسالانه بین ­المللی پوستر تهران را در کارنامه ی خود دارد.

همچنین او عضو تیم دو نفره‌ی طراحی مجموعه‌ علائم راهنمای متروی تهران نیز بوده است. این علائم توسط او و مسعود سپهر طراحی شده‌ اند.

کارهای حربی گستره‌ی وسیعی را در بر می‌گیرد. جلد کتاب، صفحه‌آرایی، پوستر، طراحی بسته‌بندی، هویت سازمانی و لوگو بخشی از گروه‌های کاری لو به شمار می‌رود.

در مجموعه‌ی حاضر به نمایش تعدای از طراحی‌های کتاب و پوستر او و همینطور گرافیک محیطی متروی تهران پرداخته‌ایم. کارهای دیگر او را می‌توانید در سایت شخصی او ببینید.

29

پدرام حربی در سال ۵۶ در تهران به دنیا آمد و در سال ۷۷ در رشته‌ی گرافیک از دانشگاه جهاد دانشگاهی فارغ التحصیل شد. از تجربیات او می‌توان به برگزاری نمایشگاه پوستر(هم رکاب) در سال ۱۳۸۴، مدیر هنری و طراح گرافیک کاتالوگ­ های نهمین بینال طراحی گرافیک معاصر ایران در سال ۱۳۸۶، طراح گرافیک شرکت گرافیک دید در سال ۱۳۸۰، همکاری با استودیو طراحی مرتضی ممیز در سال ۱۳۸۲، طراح گرافیک و مدیر هنری شرکت ستاوندیار در سال ۱۳۸۳ و تاسیس استودیو گرافیک پدرام حربی در سال ۱۳۸۵ اشاره کرد.

او همچنین افتخاراتی همچون جایزه نخست بخش طراحی پوستر در هفتمین دوسالانه طراحی گرافیک ایران در سال ۱۳۸۵،  جایزه نخست بخش صفحه آرایی در نهمین بینال طراحی گرافیک معاصر ایران در سال ۱۳۸۶ و جایزه ویژه هیئات داوران در بخش طراحی پوستر نهمین دوسالانه بین ­المللی پوستر تهران را در کارنامه ی خود دارد.

همچنین او عضو تیم دو نفره‌ی طراحی مجموعه‌ علائم راهنمای متروی تهران نیز بوده است. این علائم توسط او و مسعود سپهر طراحی شده‌ اند.

کارهای حربی گستره‌ی وسیعی را در بر می‌گیرد. جلد کتاب، صفحه‌آرایی، پوستر، طراحی بسته‌بندی، هویت سازمانی و لوگو بخشی از گروه‌های کاری لو به شمار می‌رود.

در مجموعه‌ی حاضر به نمایش تعدای از طراحی‌های کتاب و پوستر او و همینطور گرافیک محیطی متروی تهران پرداخته‌ایم. کارهای دیگر او را می‌توانید در سایت شخصی او ببینید.

481436201061081157 506002354203665812 763352601049002416
1088998499854153925

1159363817235243446
1580804929479172735
1599285794363857441
2059367339716594780

2391771073523254791 2392337830100021022 2720075668427280556 3131869824299590949 3295903845759272430 3317777121882590018 POSTER7 3926683565849701711 4112076918303135587 4488975698389670393 Poster 4745948524049001796 5316935366024690870 5601214221877680066 5615244580177214797 6270362452844393367 (1) DIALOGUE-FINAL 6493171811188251884 6680824276823861656 6856983673862007433 7200825012796475111 7216939873965972310 7888657691102745872 7976569758011765216 8582212363131345680 8854996369268057054 8970509680824290979 8977793343372924417 9022385259207621272 9084185621818172957 9094856784086743031

7425080348085438747 8181184198027237243 7079752334418101359 4735715374522929065

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *