فقط منتظر نباش! / کمپین تبلیغاتی برای کیتکت

کمپین تبلیغاتی که در ادامه مشاهده خواهید کرد، برای شرکت کیتکت طراحی شده و ایده اصلی آن را زمان‌های انتظار هر فرد تشکیل می‌دهد. در این راستا از المان‌های مرتبط با منتظر ماندن بهره برده شده است، مانند اشکال متفاوت لودینگ و بازی معروف کروم که در زمان قطع شدن اینترنت فعال می‌شود. “فقط منتظر نباش، کیتکت بزن!” شعار این مجموعه است. هشام علی مدیر هنری و سارا اودا کپی‌رایتر این مجموعه هستند.

کیتکت

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *