طراحی وکتور کاشی کاری مسجد شیخ لطف الله در ایلستریتور

این آموزش توسط هنرمند و خوشنویس لبنانی، جمنه مدلج نوشته شده است و در وبسایت تات پلاس که یکی از معتبرترین وبسایت های گرافیک است منتشر شده است. ترجمه این مطلب بر عهده کارگاه طراحی یاقوت بوده است.

در ادامه همراه باشید با طراحی هندسی گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان :
Isfahan_Lotfollah_mosque_ceiling_symmetric

این طراحی شگفت انگیز مسجد شیخ لطف الله درکشور ایران ودر اصفهان بر مبنای الگوی بسیار جالبی است که نشان دهنده پیشرفت موزون و هارمونیک اجزا و المان ها می‌باشد. ما قصد داریم خود الگوی را اتود بزنیم که شکل‌های بادامی هستند که از راس و مرکز شکل به شکل شعاع (پرتو ) کشیده شده اند .

سپس با دست باز و آزادانه تزئینات منظم‌تر شبیه انگور را به آن اضافه می‌کنیم و یا به جای این ساختار خیلی پیچیده نیست اما صحت و درستی بیش از هرزمان دیگری دارای اهمیت می باشد. بنابراین مطمئن شوید یک سوی دایره شما تیز شده است و زمان کافی صرف کنید تا هر تزئین دیگری که دوست دارید انجام دهید .اتصال نقاط رابا دقت بیشتر انجام دهید.

final (1)

۱. اولین حلقه را رسم کنید

مرحله ۱

یک دایره و شش دایره دیگر که آن دایره را به شش قسمت تقسیم کند رسم نمایید ( به Working With 6 and 12مراجعه شود ) .

 

 

1

 

مرحله ۲

یکی از قوس ها ( گنبد ها ) را با اتصال دو نقطه متشکل ازتقاطع های این دایره های بیرونی به دو قسمت تقسیم میکنیم . همه آنچه ما میخواهیم نقطه روی دایره مرکزی است .از آن نقطه شروع می کنیم اطراف دایره دور میزنیم تا ششدایره دیگر ترسیم کنیم .

2

 

مرحله ۳

از آن نقطه شروع می کنیم اطراف دایره دور میزنیم تا شش دایره دیگر ترسیم کنیم .

3

 

مرحله ۴

4

یکی از مناطق ماهی مانند که در تماس با دایره داخلی استرا پیدا کرده و هر چهار نقطه آن را به هم وصل میکنیم .شبیه یک مربع میشود! هر دوازده مربع را اطراف دایره میکشیم .

مرحله ۵

هر دوازده مربع را اطراف دایره میکشیم .

5

 

۲. دومین حلقه را رسم کنیم

مرحله ۱

6

حالا میخواهیم حلقه بعدی مربع ها را رسم کنیم . گراورسازی با سیاه قلم را روی نقطه میان دو مربع میگذاریم وبعد آن را به سمت نقطه معادل ( هم ارز ) باز می کنیم .آنگاه آن دو مربع را در بر می گیرد . دایره را بکشید .با هر کدام از دوازده نقطه این کار را تکرار می کنیم . شمامجددا شکل ماهی مانند را پیدا خواهید نمود اما این باربزرگتر از حلقه اول . مربعی را درون آن بکشید .همه این کارها را برای رسم حلقه دومی از مربع ها تکرارکنید .

مرحله ۲

7

 

 

با هر کدام از دوازده نقطه این کار را تکرار می کنیم . شما مجددا شکل ماهی مانند را پیدا خواهید نمود اما این بار بزرگتر از حلقه اول . مربعی را درون آن بکشید .

مرحله ۳

8

همه این کارها را برای رسم حلقه دومی از مربع ها تکرار کنید .

مرحله ۱

۳. حلقه سوم را رسم کنید

9

برای اضافه کردن یک حلقه چند مرحله قبل را تکرارنمایید : گراور سازی را جایی بگذارید که دو مربع با هم درتماس قرار میگیرند و بعد از آن رو به نقطه باز کنید و دایرهای رسم کنید .همه این کارها را تکرار کنید .مربع اول را انتخاب کنید .همه مربع ها ی اطراف این سه حلقه را بکشید .

مرحله ۲

همه این کارها را تکرار کنید .

10

مرحله ۳

مربع اول  را انتخاب کنید .

11

مرحله ۴

همه مربع ها ی اطراف این سه حلقه را بکشید .

12

یاد آوری : ما همین جا صبر میکنیم و با مربع ها یی می مانیم که اولین شبکه اصلی ما را تشکیل داده اند . آنها یک چینش قابل توجهی در خودشان تشکیل می دهند مخصوصا زمانیکه حلقه های بیشتری اضافه میشوند .پر کردن هر مربعی با نقش و نگار ( هندسی یا دلخواه)وقت گیر میباشد اما نتیجه پایانی به راحتی قابل در هم شکستن است . ما قصد داریم ادامه دهیم اما میخواهیم شکل های بادامیمانند مشاهده شده در مدل مان را رسم کنیم .

۴. رسم شکل های بادامی مانند.حالا باید هر بار روی یک مربع کار کنیم پس بیایید رویآنها زوم کنیم .

مرحله ۱

حالا باید هر بار روی یک مربع کار کنیم پس بیایید روی آنها زوم کنیم .

 

13a

 

مرحله ۲

13b

هردو شاقول ( راهنما ) که درون مربع با هم برخورددارند در حقیقت تعیین کننده مرکز دایره می باشند . اما اگرشما به دلایلی راهنما یا شاقول ندارید فقط هر دو گوشه رابرای پیدا کردن مرکز رسم نمایید .دایره نقاشی شده درون مربع را رسم کنید .همه این کارها را برای آن حلقه تکرار کنید .حلقه بعدی را هم همینطور انجام دهید .

آنقدر ادامه دهید تا همه مربع ها کامل شوندشوند .

مرحله ۳

دایره نقاشی شده درون مربع را رسم کنید .

14

مرحله ۴

همه این کارها را برای آن حلقه تکرار کنید .

15

مرحله ۵

حلقه بعدی را هم همینطور انجام دهید .

16

مرحله ۶

آنقدر ادامه دهید تا همه مربع ها انجام شوند .

17

مرحله پایانی

مرحله ۱

تنها کاری که باقی مانده این است که شکل های بادامی را مطابق زیر رنگ بزنیم . نقطه ها همیشه با  مرکز دایره اصلی همسو هستند – در غیر این صورت شما یک طرح کاملا متفاوت خواهید داشت.

20

 

 

مرحله ۲

رنگ آمیزی را کامل کنید .

 

21

شما آزادید آن را رنگ آمیزی نمایید یا تزئینات پیچیده تری را درون هر شکل بادام مانند اضافه نمایید . نسخه پایانی زیر دارای دو حلقه اضافه است . هر چه حلقه ها بیشتر نتیجه زیبا تر خواهد بود .

کاری عالی انجام داده اید !

final (1)

الگویی را که ما کامل کرده ایم یک الگوی کامل با یک مرکز مشخص و یک درجه پیشرفت است . درس بعدی ما در مورد یک تغییر مطلق صحبت می کنیم که برای ایجاد نتیجه زیباتر با دوازده دایره شروع می‌شود.

 

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *