طراحی هایی الهام گرفته از اوریگامی

اریگامی یا هنر تا زدن کاغذ، تکنیک ناآشنایی برای برای کسانی که با هنر سر و کار دارند نیست. بسیاری از ما کاردستی های ساده یا پیچیده ای را در کودکی با کاغذ ساخته ایم. حداقل همه ی ما موشک کاغذی ساخته ایم! اما امروز قرار است کار هنرمندانی را ببینید که نه در عالم واقع که در دنیای دیجیتال و با الهام از اریگامی های جهان واقع خلق شده اند. در این کارها پوستر، لوگو، بسته بندی، کاراکتر، وبسایت و حتی انیمیشن هایی را خواهید دید. کارهای الهام گرفته از اریگامی شما هم میتواند به این لیست اضافه شود.

 259812333494554503 304449842341484572 395416188381764910 619189868900823614 2044191494960940154 2509654323390420690 2628412358257940611 2835581226051313682 2863767836225125784 (1) 4390379154015959236 4836905226060683669 5340974904820123456 5346904554256562129 5592239382545086188 6341665279679875400 6352871914296004459 7756827454871688666 8513228409160118142 8895817865349312964 9075901790428087500

637766820866436908 1079128365870944939 2253495927646579613 2328544275611968071

Colourful origami pigeon or dove made of folded paper in the Japanese tradition with a geometric pattern on a blue background

Colourful origami pigeon or dove made of folded paper in the Japanese tradition with a geometric pattern on a blue background

4578724562787426520 4805951823230343283 ORIGAMI BIRDS 5415493639222604944 5752210438659786761 5924331189248493859

Colourful origami pigeon or dove made of folded paper in the Japanese tradition with a geometric pattern on a white background

Colourful origami pigeon or dove made of folded paper in the Japanese tradition with a geometric pattern on a white background

7787007281442945262

Colourful origami bird pigeon or dove made of folded paper in the Japanese tradition with a geometric pattern on a blue background

Colourful origami bird pigeon or dove made of folded paper in the Japanese tradition with a geometric pattern on a blue background

8186088471725566068

Colourful origami pigeon or dove made of folded paper in the Japanese tradition with a geometric pattern on a green background

مدت زمان: ۳۱ ثانیه
 اگر شما نیز طرح هایی با این تکنیک دارید، از طریق contact.yaghout@gmail.com برای ما ارسال کنید تا در همین پست و به نام خودتان درج شود.

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *