جنگل تنها نمی‌میرد

هنگامی که برزیل کشف شد، جنگل‌های اقیانوس اطلس وسعی به اندازه ۱.۳ میلیون کیلومتر مربع داشتند. امروز تنها ۱۲ درصد آن‌ها باقی مانده است.
از این رو برای اطلاع رسانی به مردم در مورد این واقعه خطرناک، آژانس تبلیغاتی برزیلیDPZ & T کمپین تبلیغاتی با شعار “Forest Never Dies Alone” را برای بنیاد SOS Mata Atlantica ایجاد کرد.
هر دو تصویر این کمپین جگوار و میمون توجه به این موضوع دارند که تلفات ناشی از این تخریب جنگل‌ها تنها جنگل نیست. این تصاویربه خوبی تخریب گونه‌های بومی جنگل در کنار حیوانات آن را به نمایش می‌گذارد.
جنگل تنها نمی‌میرد. تنوع زیستی غنی آن با حضور هزاران گونه حیوانی و گیاهی در معرض خطر و نیازمند توجه است.

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *