آموزش ایلستریتور | چگونه نمایی از یک شهر طراحی کنیم

FINISHED-ILLUSTRATION

بنده از اینکه این جزوه تحقیقاتی را پایتخت لاتویا با نام ریگا را نوشتم متعجب و شگفت زده گردیدم . من از این چشم انداز برای ترسیم یک طرح گرافیکی با حرکت آرام برای یک Dribble meetup  استفاده نمودم . و میخواهم با شما در مورد فرایند ترسیم این طرح مشورت نمایم . امیدوارم لذت برده باشید پس بیایید شروع کنیم .

۱.اولین نوع ساختمان را رسم نماییم

مرحله ۱

بیایید با ساختمان های پایین تر آغاز نماییم . با استفاده از Rectangle Tool  یک چهار گوش ۸۸*۱۵۴ px  با رنگ زمینه #E0D2B1 و محیط ۳ pt  ،رنگ محیط #۱C3C55 رسم میکنیم  ( از این رنگ محیط برای کل تحقیق استفاده میکنیم ) .

چهار گوش دیگری به سایز ۸۸*۴۶ px  و رنگ #CCA597 می کشیم و هر دو چهار گوش را روی هم قرار میدهیم . با استفاده از پنل Stroke  برای هر دو شکل روی Align Stroke to Outside  کیلیک میکنیم – این کار در پایان هنگام رسم سایه به ما کمک خواهد کرد .

first-building

مرحله ۲

برای درها یک چهار گوش ۲۲*۵۹ px  ( با همان رنگ مناسب سقف ) رسم کرده و و آن را پایین قرار میدهیم . برای پنجره ها یک چهار گوش به سایز ۲۳*۳۸ px  و رنگ #E4EAE7  رسم میکنیم .

با کمک ابزار Pen Tool  خطوطی را مانند تصویر زیر رسم می کنیم . برای اطمینان از اینکه خطوط دقیقا در وسط قرار گرفته اند از پنل Align  استفاده می کنیم . خط و پنجره را انتخاب کرده و روی شکل پنجره مجددا کلیک می کنیم تا شکلی را که با آن تنظیم نموده ایم به دست آوریم . روی Horizontal Align Center  کلیک می کنیم .

align-windows

مرحله ۳

با Control-G یک گروه میسازیم . حالا می توانید پنجره ها را با گرفتن Alt  و کشیدن موس دوبرابر کنید . برای آنکه مطمئن شوید پنجره ها در وسط ساختمان قرار دارند همین مراحل را برای پنجره ها تکرار کنید . و فقط از ساختمان به عنوان وسیله ای برای تنظیم پنجره ها استفاده نمایید . همچنین از اینکه Align to Selection  را انتخاب نموده اید مطمئن شوید . به عنوان مثال اگر بخواهید با صفحه اصلی تنظیم باشید Align to Artboard  را انتخاب کنید – با این روش طرح شما همواره در مرکز متن تان قرار خواهد گرفت .

align-to-selection

مرحله ۴

برای رسم پنجره سقفی یک چهار گوش ۵۱*۱۷ px  رسم می کنیم که رنگ آن #C3D8D0 باشد . با استفاده از Add Anchor Point Tool(+)  وسط سطر بالایی چهارگوش کلیک کرده و با گرفتن کلید شیفت روی کلید حرکتی بالای روی صفحه کلید کلیک میکنیم . نتیجه مانند تصویر زیر خواهد شد :

roof-window

مرحله ۵

سپس با استفاده از Pen Tool  پنجره ای رسم میکنیم . برای رسم گلها با استفاده از Ellipse Tool  دایره های کوچکی به رنگ #۶۴A2CC رسم می کنیم ( شیفت را فشار داده تا از آنها دایره های کاملی بسازیم . ) . آنها را یکی در میان روی هم قرار می دهیم و در پنل مسیر یاب روی Unite  کلیک می کنیم .

flowers

مرحله ۶

دو چهار گوش سفید رسم میکنیم : یکی زیر گلها  همانطور که در تصویر بالا میبینید و یکی زیر ساختمان . با رسم یک هار گوش به ابعاد ۳۴*۲۷ px  و رنگ #EDDDE3 یک پرچم در قسمت سمت چپ میکشیم و با استفاده از Pen Tool  و Ellipse Tool  یک تیر پرچم هم میکشیم . خوب ما ساختمان اول مان را تمام کردیم – امیدوارم ما را دنبال کرده باشید .

1st

۲.ترسیم نوع دوم ساختمان

مرحله ۱

برای ساختمان نوع دوم مجددا دو شکل چهار گوش رسم می کنیم : اولی به ابعاد ۱۴۳*۱۵۵ px و رنگ #D3848D  و دومی به ابعاد  ۱۴۳*۴۴px  و رنگ #۹B757E .برای پنجره ها از همان تکنیک های قبلی استفاده نمایید . سایز پنجره ها ۳۴*۴۶ px  است . با استفاده از همان رنگ پرچم یک چهار گوش پایین ساختمان رسم می کنیم . نتیجه مانند شکل زیر میشود.

second-building-windows

مرحله ۲

برای در ساختمان از ابزار Ellipse Tool  برای رسم دایره ای به شعاع ۳۵*۳۵ px  استفاده کرده و از همان رنگ مناسب سقف برای آن استفاده می کنیم . با کمک Direct Selection Tool  نقطه پایینی دایره ای را که رسم کردیم انتخاب کرده و Delete  میکنیم . با استفاده از Pen Tool  بقیه در را رسم می کنیم . یک چهار گوش به ابعاد ۱۰*۱۴ px  برای جزئیات کوچک کنار در میکشیم .

building-lines

مرحله ۳

یک چهار گوش به ابعاد ۵۴*۵۹ px  برای پنجره سقف میکشیم . مانند قبل از Add Anchor Point  برای رسم خط بالایی و حذف خط پایینی استفاده می کنیم . از ۲۹*۳۴ px  برای پنجره بالایی و ۱۶*۱۶ px  برای پنجره دایره ای استفاده میکنیم . با استفاده از Pen Tool  خطوطی را برای سقف و نورها میکشیم . از همان خط صورتی کوچک برای پایین ساختمان فقط ۱۴۶*۹ px  استفاده می کنیم .

building-lines

مرحله ۴

برای رسم سایه با کمک Direct Selection Tool  شکل دیوار را انتخاب کرده و آن را به یک طرف میکشیم . حالا با استفاده از Pen Tool  شکلی مانند شکل موجود در عکس می کشیم . ضربه ها را از هر دو تصویر پاک کرده و در پنل مسیر یاب روی Divide  کلیک میکنیم .

shadow-shape

divide

شکل تقسیم شده را با Direction Tool  انتخاب کرده و آن را روی دیوار میکشیم ( برای مستقیم کشیدن شیفت را بگیرید ) . درجه تیرگی را تا ۳۰ درصد کاهش می دهیم .

حالا ساختمان دوم ما هم به پایان رسید.

second-building-finished

۳.ساختمان ها را دوبرابر کنیم

اولین ساختمان را گروه میکنیم (به جز پرچم )  و Alt  را میگیریم و آن را به کنار ساختمان دوم میکشیم . رنگ دیوار را به #۹FB4C1 و رنگ گلها را #DD8AA4 و درها را #۷E939E تغییر می دهیم .

ساختمان اول را دوباره دوبرابر میکنیم و آن را کنار ساختمان سوم با کمی فاصله قرار میدهیم .

four-buildings

برای ساختمان آخر از بدنه ساختمان دوم استفاده می کنیم ولی با رنگ دیوار #A18EAD .

last-building

۴.درخت ها را رسم کنیم

مرحله ۱

برای رسم درخت ها ابتدا از همان روش گلها استفاده میکنیم . دایره های درخت ها را رسم میکنیم . اولی ۵۴*۵۴ PX  دومی ۶۸*۶۸ PX  و سومی ۴۳*۴۳ PX  . آنها را همانطور که در تصویر زیر دیدیم قرار می دهیم و با استفاده از پنل مسیر یاب روی Divide  با همه انتخاب ها کلیک می کنیم.

tree

مرحله ۲

سایه را به همان روش ساختمان رسم می کنیم ( فراموش نکنید ضربه بزنید ) . با کمک Pen Tool  و Ellipse Tool  شاخه ها را رسم میکنیم . برای نور یک دایره کوچکتر ملایم تر از دایره وسطی رسم میکنیم و با ابزار Direct Selection Tool  نقاط اضافی را انتخاب کرده و پاک می کنیم . همه چیز را دسته کنید و درخت ها را مانند تصویر زیر قرار دهید .

tres placed-04

۵. کلیسا را رسم کنید

مرحله ۱

یک چهار گوش به ابعاد ۱۱۰*۳۴۹ px  با رنگ #AA7D83 برای کلیسا در وسط می کشیم . برای پنجره ها از همان تاکتیک درها که قبلا دیدیم استفاده میکنیم . برای سه پنجره رنگ #E5D1D6 و #۹۹۶۸۷۰ برای پایین استفاده میشود . از Pen Tool  برای خطوط استفاده میکنیم . فراموش نکنید که همه چیز باید با هم متناسب باشد .

church-wall

مرحله ۲

مانند قبل سایه بزنید . یک چهار گوش سفید به ابعاد ۱۲۳*۱۴ px  رسم کرده و آن را در بالا قرار دهید . برای سقف یک دایره به شعاع ۱۰۷*۱۰۷ px  رسم کنید . با کمک Direct Selection Tool  نقطه پایینی را انتخاب کرده و حذف نمایید . و با استفاده از ابزار Pen Tool  قسمت پایینی را پایین بکشید .

church-roof

با Rectangle Tool  یک چهار گوش به ابعاد ۵۲*۱۰۰ px  رسم کرده و آن را مانند زیر تراز نمایید .

roof-align

مرحله ۳

هر دو شکل را انتخاب کرده و مانند قبل آن ها را تقسیم نمایید . برای آنکه شکل را به عقب بکشید  Control –Shift  را بگیرید . دوباره یک شکل کوچکتر با همان رنگ رسم کرده ومانند شکل زیر آن را  همانجا قرار دهید . سایه بزنید و مانند قبل آن را روشن کنید . از همان پنجره ها استفاده نماید فقط آن را کوچکتر نمایید ( مطمئن شوید ضربه ها همه جا ۳pt  هستند ) .

church-roof-2

مرحله ۴

برای قسمت بالا باید کمی از Pen Tool  استفاده نماییم . Shift  را فشرده تا خطوط کامل بیشتری رسم کرده و شکلی مانند زیر رسم کنید .

pen-tool-shape

شکل را انتخاب کرده right click > Transform> Reflect  و کپی میگیریم .

tranform-reflect

هر دو شکل را کنار هم قرار میدهیم آنها را انتخاب میکنیم و Join  را میزنیم . دایره هایی به شعاع ۲۰*۲۰  و  ۱۰*۱۰ px  رسم کرده و با استفاده از Pen Tool  آنها را به هم وصل می کنیم .

CHURCH-FINISHED

کارها انجام شد . از همین روش ها برای رسم کلیسا دوم هم استفاده میکنیم . رنگ دیوار باید # ba9ea3  باشد و رنگ سقف # ۷d7582   باشد .

۶. جزئیات پایانی را اضافه کنید

مرحله ۱

برای سبد یک چهار گوش به ابعاد ۳۷*۳۲ px  و رنگ #DDC5A8  رسم کنید . با استفاده از Direct Selection Tool  نقطه های پایینی را رسم کرده و دایره های کوچک را بالا می کشیم تا گوشه ها را گرد کنیم .

basket-corners

خطوطی را با استفاده از Pen Tool  رسم کرده دایره های کوچکی برای شاخ و برگ ها رسم می کنیم ( از همان رنگ ها ی درخت ها ) و از ضربه های سفید برای نور استفاده می کنیم .

خطوطی را برای تعیین خیابان رسم می کنیم .

baskets-finished

مرحله ۲

برای ابرها از همان تکنیک درخت ها و گل ها استفاده می کنیم – دایره هایی رسم می کنیم و با استفاده از پنل مسیر یاب آنها را تقسیم می کنیم .با انتخاب آنها با Direct Selection Tool  نقاط را حذف میکنیم وخطوطی را با Pen Tool  اضافه می کنیم .

کار ما انجام شد

FINISHED-ILLUSTRATION (1)

کار ما تمام شد . من این تحقیق را انجام دادم اما امیدوارم شما هم پیگیری کرده باشید . برای من یادداشت  بگذارید .


 

منبع

یک نظرارسال نظر

  • سلام.ممنون از آموزش خوبتون.منم انجام دادم.اگرامکانش بود عکسشو براتون ارسال میکردم.بازم ممنون

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *